همکاری با ما

ما بر این باوریم که سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. از سوی دیگر، جذبِ افراد متخصص و کوشا و بسترسازی در جهتِ شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح مهارت‌های افراد جامعه، بویژه قشر جوان، در زمینه‌های پژوهشی، از جمله اهداف اساسی ماست. بنابراین از همه‌ی علاقه‌مندان به حضور در «گروه فرهنگی دانش‌افزا»، دعوت می‌کنیم تا از طریق تکمیل فرم ذیل، به جمع ما بپیوندند.

چشم‌ به راه حضور افراد توانمند و خلّاق هستیم و زمینه‌های لازم را برای فعالیت این افراد فراهم کرده‌ایم.