فصلنامه پویش توسعه

31 می 2020 17:31
اطلاعات پروژه
  • نوع خدمات : طراحی و تولید محتوای نشریه پویش توسعه
  • محل اجرا: ایران، تهران
  • تاریخ انجام: پاییز 1399